โลโก้เว็บไซต์ 2021-04-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2021-04-05

ขอเชิญร่วมเวทีเขย่าทัศน์เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ฯ
จันทร์ 5 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนลำปางขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา “เขย่าทัศน์เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่จังหวัดลำปาง ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30-13.30 น. ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง >> อ่านต่อ


ม.แม่ฟ้าหลวงเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
จันทร์ 5 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     สำนักวิชาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิตและหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพเปิดรับสมัครถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 รายละเอียดคลิก >> อ่านต่ออาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปางเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำถั่วเหลืองหมักเตมเป เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว และการเตรียมกล้าเชื้อรา
จันทร์ 5 เมษายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ลำปาง  โดย อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำถั่วเหลืองหมักเตมเป เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว และการเตรียมกล้าเชื้อรา Aspergillus oryzae ให้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ในวันที่ 5 – 7 เมษายน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา