โลโก้เว็บไซต์ ภาพการสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบโควตาพิเศษ64 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ภาพการสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบโควตาพิเศษ64

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 6 ธันวาคม 2563 โดย บรรพต ถวัลย์วราศักดิ์ จำนวนผู้เข้าชม 1031 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ภาพการสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบโควตาพิเศษ64

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.   ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา