โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 ตุลาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 397 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อ “Social Innovation in the Era of Global Change after Covid-19 Crisis : นวัตกรรมสังคมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังวิกฤตโควิด-19 ในวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ตำบลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ สามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนส่งบทความผ่านเว็บไซต์ http://conference.sct.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ research@sct.ac.th หรือ  063-078-4620 , 0-7577-0136-7 ต่อ 141


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา