โลโก้เว็บไซต์ 2020-10-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2020-10-02

สาขาการตลาด มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา“ Design Your Life  ออกแบบชีวิตให้ประสบความสำเร็จตามแบบฉบับของตัวเอง”
ศุกร์ 2 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

2  ตุลาคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดสัมมนาการตลาดหัวข้อ “ Design Your Life  ออกแบบชีวิตให้ประสบความสำเร็จตามแบบฉบับของตัวเอง” โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวว่า โครงการสัมมนาการตลาดในวันนี้นับเป็นโครงการหนึ่งในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยฯ ที่นักศึกษาต้อ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11
ศุกร์ 2 ตุลาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อ “Social Innovation in the Era of Global Change after Covid-19 Crisis : นวัตกรรมสังคมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังวิกฤตโควิด-19 ในวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ตำบลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ สามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนส่งบทความผ่านเว็บไซต์ >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ศุกร์ 2 ตุลาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ  ขอเชิญร่วมอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดบวรนิเวศ หรือร่วมบริจาคเงินทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานพระปิ่นเกล้า ชื่อบัญชี มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เลขที่ 162-3-06432-4 และส่งหลักฐานการบริจาคเงิน พร้อมชื่อและที่อยู่ได้ทางโทรสาร 02-8860956 E-mail : ufp.yimsoo@gmail.com  ID Line : @wiriya (เลือกส่งหลักฐานการบริจาคเงินเพียงช่องทางเดียว) เพื่อมูลนิธิฯจะได้จ... >> อ่านต่อ


คณะนักวิจัย มทร.ล้านนา ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
ศุกร์ 2 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน พร้อมด้วยคณะนักวิจัย ประกอบด้วย ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ ผศ.มนตรี เงาเดช ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ และผศ.ดร.วรจักร์ เมืองใจ ลงพื้นที่ ตำบลแม่นาจร และตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จากการร้องขอความช่วยเหลือจากชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้คณะนักวิจัยช่วยศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านชุมชน ใน  2 ประเด็นปัญหา คือ   &... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา