โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 137 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพฯ เชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานสัปดาห์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  โดยจัดให้มีการลงนามถวายพระพรและจำหน่ายผ้าไหม-ผ้าฝ้าย ราคาพิเศษ ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2559  เวลา 10.00-18.00 น. 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา