โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-07-22

กิจกรรมเสริมสร้างเสียงประชามติตามโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิไตยและการออกเสียงประชามติ
ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ไดัจัดกิจกรรมเสริมสร้างเสียงประชามติตามโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิไตยและการออกเสียงประชามติโดยมี ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการเปิดพิธี ณ ห้องประชุม 3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


โครงการฑูตความความดีแห่งประเทศไทย 2559 Gen A:Empower Active Citizen “พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ”
ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         มูลนิธิธรรมดี กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการฑูตความความดีแห่งประเทศไทย 2559 Gen A:Empower Active Citizen “พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” พร้อมส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นตัวแทนของสถาบันฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม -25 กันยายน 2559  ชิงรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพรเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-6102375 >> อ่านต่อ


ขอรับการสนับสนุนการจำหน่ายดอกมะลิ
ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการจำหน่ายดอกมะลิ  ในโครงการส่งเสริมงานอาชีพสำหรับนักเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และการมีรายได้ระหว่างเรียน ในราคาช่อละ 10 บาท  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ครูแจ๊ค 081-2888565 , 083-7602149 >> อ่านต่อ


การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส.เพื่อข้าราชการ
ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ สามารถยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม  2559 เป็นต้นไป  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-6459000  >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ
ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพฯ เชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานสัปดาห์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  โดยจัดให้มีการลงนามถวายพระพรและจำหน่ายผ้าไหม-ผ้าฝ้าย ราคาพิเศษ ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2559  เวลา 10.00-18.00 น.  >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

        บริษัท พิษณุโลก ไอที  ซิตี้ จำกัด ดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่าย ให้เช่า และให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กรทรอนิกส์  เปิดรับสมัครงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Support & Service จำนวน 4 อัตรา สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่คุณนิตา โทร.086-4400801 >> อ่านต่อ


ทีมงานวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากอ้อยฯส่งมอบงานโครงการมูลค่าอ้อย
ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

         ด้วยทีมงานวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากอ้อยเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ร่วมกับคณะวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ผศ.ดร.อุเทน คำน่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ รองหัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ ทีมส่งเสริมการปลูก อาจารย์สรวิทย์ ปานพินิจ คณะบริหารธุรกิจ และศิลปะศาสตร์ กลุ่มงานการ... >> อ่านต่อ


ปฐมนิเทศ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฯ ระหว่าง Brawijaya-RMUTL International Class Program ; BRIC Program
ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559  รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดพิธีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบการเรียนการสอนร่วมระหว่าง Brawijaya-RMUTL International Class Program ; BRIC Program ณ ห้องเรียนนวัตกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา