โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารฯ ให้ความเห็นเรื่องการทำหน่อไม้ปี๊บ โดยแนะนำเรื่องอาหารปรับกรด (acidified food) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารฯ ให้ความเห็นเรื่องการทำหน่อไม้ปี๊บ โดยแนะนำเรื่องอาหารปรับกรด (acidified food)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กรกฎาคม 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 59 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารฯ ให้ความเห็นเรื่องการทำหน่อไม้ปี๊บ โดยแนะนำเรื่องอาหารปรับกรด (acidified food)

อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ไปให้ความเห็นเรื่องการทำหน่อไม้ปี๊บ โดยแนะนำเรื่องอาหารปรับกรด (acidified food) ให้มี pH ต่ำกว่า 4.5 เพื่อความปลอดภัยจากสารพิษของแบคทีเรีย Clostridium botulinum  และยกตัวอย่างการทำหน่อไม้ปี๊บที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ผู้บริโภคถึงตายได้ โดย อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ แนะนำให้ชุมชน ขายเป็นหน่อไม้สด เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ณ บ้านปางมะโอ หมู่ 8 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จ.ลำปาง ประมาณ 10 คน ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ภาพ/ข่าว :  สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา