โลโก้เว็บไซต์ วิทยุราชมงคลล้านนา ลำปาง ผลิตสปอตวิทยุกระจายเสียงร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ออกอากาศทุกต้นชั่วโมง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วิทยุราชมงคลล้านนา ลำปาง ผลิตสปอตวิทยุกระจายเสียงร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ออกอากาศทุกต้นชั่วโมง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 มีนาคม 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 428 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยุราชมงคลล้านนา ลำปาง ผลิตสปอตวิทยุกระจายเสียงร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ออกอากาศทุกต้นชั่วโมง

สถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายการศึกษาเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผลิตสปอตวิทยุกระจายเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 โดยออกอากาศหลังข่าวต้นชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ สำหรับเนื้อหาของสปอตวิทยุกระจายเสียง อาทิ การป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยการ ล้าง เลี้ยง ลด, การสังเกตุอาการของผู้ติดเชื้อไวรัส ยิ่งรู้เร็ว ลดการแพร่เชื้อ, เทคนิคการล้างมือให้ห่างไกลจากไวรัสโควิด-19 เป็นต้น

ทั้งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายการศึกษาเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (วิทยุราชมงคลล้านนา ลำปาง) ออกอากาศด้วยระบบ FM ความถี่ 107.5 Mhz. และออกเผยแพร่ทางอินเตอร์เนต http://radio.lpc.rmutl.ac.th และ www.radiolpc1075.com ประเภทกิจการ บริการสาธารณะ ภายใต้การอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนมคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทอลองประกอบกิจการกระจายเสียง พ.ศ.2555

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา