โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรับสมัครผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 มีนาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 25 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ คุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thaimediafund.or.th หรือเฟสบุ๊ค: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และช่องทางการสื่อสารสาธารณะต่างๆ  สอบถามโทร 0 2273 0116-18 ต่อ 108


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา