โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง มกราคม 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง มกราคม 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มกราคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 167 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง แจ้งประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง มกราคม 2563 เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ในการประกอบอาชีพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ  0 5426 5049  รายละเอียดดังแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา