โลโก้เว็บไซต์ 2020-01-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2020-01-27

อาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอ Oral Presentation การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9
จันทร์ 27 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปานณนาถ ศักดิ์ศิริคุณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านบริหาร 3)  ในหัวข้อเรื่อง ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก  ในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมป... >> อ่านต่อ


บ.ปริ้นเซส ฟูดส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต 200 อัตรา
จันทร์ 27 มกราคม 2563 / ข่าวรับสมัครงาน

     บ.ปริ้นเซส ฟูดส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต 200 อัตรา  ดำเนินการผลิตและแปรรูปผัก ผลไม้และอาหารแช่แข็งเพื่อส่งออก มีความประสงค์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน  รายละเอียดการสมัครคลิก >> อ่านต่อ


สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง มกราคม 2563
จันทร์ 27 มกราคม 2563 / ข่าวรับสมัครงาน

     สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง แจ้งประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง มกราคม 2563 เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ในการประกอบอาชีพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ  0 5426 5049  รายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


สโมสรโรตารี่ลำปาง กำหนดจัดงาน Bike for Health and Environment 5
จันทร์ 27 มกราคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          สโมสรโรตารี่ลำปาง   กำหนดจัดงาน Bike for  Health and  Environment  5  ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ แอลลากูน  ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง รายได้ส่วนหนึ่งนำไปสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ลดหมอกควันจากการเผาในที่โล่งแจ้ง และกิจกรรมสาธารณกุศลของสโมสรโรตารีลำปาง จึงขอเชิญร่วมสนับสนุนบัตรกิจกรรม บัตรละ 500 บาท (พร้อมรับเสื้อ 1 ตัว) ติดต่อรับบัตรได้ที่งานประชาสัมพันธ์ สอบถามโทร 0 5434 2547-8 ต่อ 106 หรือ 109 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มกราคม 2563   >> อ่านต่อ


ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : เรื่อง...ระบบอินเทอร์เน็ตของ Uninet ขัดข้อง
จันทร์ 27 มกราคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แจ้งปัญหาวงจรโครงข่ายอินเทอร์เน็ตผ่าน Uninet ขัดข้อง    เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 วงจรเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของ Uninet ซึ่งเป็นวงจรหลักที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขัดข้อง ไม่สามารถให้บริการได้ ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการระบบสารสนเทศทุกเขตพื้นที่ เมื่อพิจารณาจากสถิติเดิมของต้นปีที่ที่ผ่านมา ก็จะพบว่ามีการขัดข้องของวงจรในช่วงเดียวกัน ... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมการแปรรูปการทำน้ำสับปะรดแก่นักศึกษาอาชีวศึกษาลำปาง
จันทร์ 27 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

          23 มกราคม 2563 อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำสับปะรด ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จำนวน 30 คน  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการทำน้ำสับปะรด การคำนวณน้ำตาล (O Brix) การหา % Citric acid เทคนิคการฆ่าเชื้อ และการตรวจสอบคุณภาพน้ำสับปะรด ฯลฯ ซึ่งจะสามา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา