โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบเกียรติบัตรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบเกียรติบัตรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กรกฎาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 143 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         1 กรกฎาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับมอบเกียรติบัตรขอบคุณจากนายฤทธิรงค์ ภูวุฒิ ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช3 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง ในโอกาสเข้าร่วมจัดกิจกรรมงานมหกรรมสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2559 จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง 

สำหรับนิทรรศการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่ร่วมจัดแสดงในงานดังกล่าวประกอบด้วยการแนะแนวอาชีพ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยและผลิตภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยทำการถ่ายทอดสู่ชุมชน และผลผลิตจากโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมบ้านวอแก้ว  โอกาสนี้ได้เปิดบูทรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ Start up ประจำปี 2559 โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานจำนวนมาก

ข่าว : จารุวรรณ สุยะ

ภาพ : จารุวรรณ สุยะ / ทีมงานคลินิกเทคโนโลยี / ทีมงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา