โลโก้เว็บไซต์ รับมอบเกียรติบัตรจากแรงงานภาค 10 1กค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับมอบเกียรติบัตรจากแรงงานภาค 10 1กค59

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบเกียรติบัตรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง
         1 กรกฎาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับมอบเกียรติบัตรขอบค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา