โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมซื้อผลผลิตลองกองจังหวัดอุตรดิตถ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมซื้อผลผลิตลองกองจังหวัดอุตรดิตถ์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 49 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมซื้อผลผลิตลองกองจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและเร่งระบายผลผลิตในพื้นที่ ที่จะออกสู่ตลาดในปริมาณมากในช่วงเดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน 2562  ผู้สนใจประสงค์ช่วยเหลือเกษตรกรติดต่อได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5581 7743 และ 0 5581 7747
         ลองกอง เกรด 1 ราคากิโลกรัมละ 21-22 บาท
         ลองกอง เกรด 2 ราคากิโลกรัมละ 17-18 บาท
         ลองกอง เกรด 3 ราคากิโลกรัมละ 15-16 บาท
         ลองกอง เกรดคละ ราคากิโลกรัมละ 9-10 บาท

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา