โลโก้เว็บไซต์ บริการและสวัสดิการ ห้องพยาบาล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บริการและสวัสดิการ ห้องพยาบาล

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 กรกฎาคม 2562 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 4811 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยได้จัดห้องปฐมพยาบาล เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่นักศึกษาที่เจ็บป่วยตลอดเวลาที่มหาวิทยาลัยเปิดทำการ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำการพร้อมให้บริการ  ให้การรักษาอาการป่วยเบื้องต้น และบริการยา เฉพาะโรคปัจจุบัน ที่สามารถบำบัดได้ด้วย ยาสามัญประจำบ้าน ซึ่งไม่ใช่การรักษาที่เกินอำนาจและหน้าที่พยาบาล  ให้การปฐมพยาบาล อุบัติเหตุ เบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลหรือทำแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุเล็กน้อย ในกรณีที่ป่วยมากหรือได้รับอุบัติเหตุที่รุนแรง จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและนำส่งโรงพยาบาล ร่วมมือกับหน่วยแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพนักศึกษาปีละ 1 ครั้ง บริการข่าวสาร เอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ แก่ อาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้คำปรึกษาแนะนำสุขภาพ หรือปัญหาอาการเจ็บป่วยแก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย


คลังรูปภาพ : ห้องปฐมพยาบาล


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา