โลโก้เว็บไซต์ ห้องปฐมพยาบาล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ห้องปฐมพยาบาล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาบริการและสวัสดิการ ห้องพยาบาล
มหาวิทยาลัยได้จัดห้องปฐมพยาบาล เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่นักศึกษาที่เจ็บป่วยตลอดเวลาที่มหาวิทยาลัยเปิดทำการ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำการพร้อมให้บริการ  ให้การรักษาอาการป่วยเบื้องต้น และบริก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา