โลโก้เว็บไซต์ โรงอาหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โรงอาหาร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาโรงอาหาร
มหาวิทยาลัยใส่ใจคัดสรรอาหารรสอร่อยและมีคุณภาพ ที่อาคารโรงอาหาร ที่เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 เป็นต้นไป 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา