โลโก้เว็บไซต์ สนามกีฬา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สนามกีฬา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาสนามกีฬา
สนามกีฬาให้บริการ อาทิ สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน สนามกรีฑา สนามบาสเกตบอล สนามเซปักตะกร้อ สนามวอลเลย์บอล สนามเทนนิส สนามเปตอง ฟิตเนส เป็นต้น


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา