โลโก้เว็บไซต์ โรงอาหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โรงอาหาร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 4579 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยใส่ใจคัดสรรอาหารรสอร่อยและมีคุณภาพ ที่อาคารโรงอาหาร ที่เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 เป็นต้นไป 


คลังรูปภาพ : โรงอาหาร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา