โลโก้เว็บไซต์ นวัตกรรมเครื่องดื่ม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นวัตกรรมเครื่องดื่ม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 3752 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการ Cupping คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลการทดสอบการชิมกาแฟจากโครงการวิจัย 

กิจกรรม Cupping ชิมกาแฟในมหาวิทยาลัย  ก็เพื่อฝึกความชำนาญในการชิมกาแฟให้กับสมาชิก "Arabica Research Team" ทีมวิจัยและพัฒนาในเรื่องของกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ และเพื่อเป็นการทดสอบกาแฟจากงานวิจัยในหลายๆ โครงการ ที่สามารถพัฒนาและต่อยอดในเรื่องของกาแฟได้

การ Cupping กาแฟจากงานวิจัย จึงถือเป็นวิธีการหนึ่งสำหรับการทดสอบผลการทดลองในเชิงวิทยาศาสตร์ และเป็นการฝึก Cupping ให้กับสมาชิกภายในทีมไปพร้อมๆ กับการทดสอบรสชาติกาแฟจากงานวิจัย โดยใช้มาตรฐานการทดสอบตามหลัก SCAA Taster’s flavor wheelออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา