โลโก้เว็บไซต์ ห้องประชุมซอมพอ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ห้องประชุมซอมพอ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 4596 คน

(101) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ห้องประชุมและสิ่งอำนวยความสะดวก


บริการ Meetingเป็นหัวใจหลักของบริการห้องประชุมและสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐาน ห้องประชุมมีพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะทำให้การประชุมนั้นราบรื่นและสัมฤทธิ์ผล บรรลุผลตามหัวข้อการประชุมได้เป็นอย่างดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกนั้น ดังนี้

  • รองงรับที่นั่ง จำนวน 270 ที่นั่ง ระบบภาพและเครื่องเสียงที่มีมาตรฐาน
  • มีระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพจากกล้องวีดีโอ
  • มีระบบไฟโฟโลว ไฟพาร์และไฟบีม สำหรับกิจกรรมบันเทิง
  • มีเครื่องพ่นหวันชนิดลอยต่ำ Dry Ice
  • มีระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพจากกล้องวีดีโอ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา