โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ พาน้องไหว้พระธาตุ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ พาน้องไหว้พระธาตุ

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 23 มิถุนายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1250 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          22 มิถุนายน 2562 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมพาน้องไหว้พระธาตุ รับขวัญน้องใหม่ปีการศึกษา 2562 อย่างสร้างสรรค์  ณ วัดพระธาตุเสด็จ ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมเดินขบวนอย่างคับคั่ง
          ณัฐปัตย์  เกตุดี  นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า กิจกรรมพาน้องไหว้พระธาตุ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อรับขวัญน้องใหม่สร้างสรรค์ ทั้งยังสร้างความเป็นสิริมงคลแก่น้องใหม่ในการเริ่มต้นใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมด้านศาสนา และเป็นหนึ่งในกิจกรรมในการพัฒนาด้านจิตใจให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน 
          สำหรับการจัดกิจกรรมพาน้องไหว้พระธาตุ ประจำปีการศึกษา 2562 ใช้เส้นทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง บนทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน มุ่งตรงไปยังวัดพระธาตุเสด็จ ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตรโดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมเดินขบวนอย่างคับคั่ง โอกาสนี้ยังได้รับการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจาก สภ.บ้านเสด็จ นายกสโมสรนักศึกษากล่าวในตอนท้าย
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา