โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์สาขาวิชาประมง มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงกบ ให้บุคลากรจากศูนย์ชีววิถี กฟผ.แมาเมาะ จ.ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์สาขาวิชาประมง มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงกบ ให้บุคลากรจากศูนย์ชีววิถี กฟผ.แมาเมาะ จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 พฤษภาคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 423 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์สาขาวิชาประมง มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงกบ ให้บุคลากรจากศูนย์ชีววิถี กฟผ.แมาเมาะ จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ที่สาขาวิชาประมง อาจารย์สมเกียรติ ตันตา อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงกบทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ให้กับบุคลากรจากศูนย์ชีววิถีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของประชาชนทั่วไปและเกษตรกรผู้สนใจทั่วไป

ภาพ/ข่าว : สมเกียรติ ตันตาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา