โลโก้เว็บไซต์ 2019-05-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2019-05-02

อาจารย์สาขาวิชาประมง มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงกบ ให้บุคลากรจากศูนย์ชีววิถี กฟผ.แมาเมาะ จ.ลำปาง
พฤหัสบดี 2 พฤษภาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์สาขาวิชาประมง มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงกบ ให้บุคลากรจากศูนย์ชีววิถี กฟผ.แมาเมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ที่สาขาวิชาประมง อาจารย์สมเกียรติ ตันตา อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงกบทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ให้กับบุคลากรจากศูนย์ชีววิถีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของประชาชนทั่วไปแ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา