โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแผนที่ท่องเที่ยวไทยจากใจคนสร้างสรรค์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแผนที่ท่องเที่ยวไทยจากใจคนสร้างสรรค์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 เมษายน 2562 โดย ณัฐพรรณ งามสม จำนวนผู้เข้าชม 105 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้การสนับสนุนโครงการประกวดแผนที่ท่องเที่ยวไทยจากใจคนสร้างสรรค์ (Paradise@Thailand) จึงอยากจะประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมแสดงพลังสร้างสื่อคุณภาพ โดยการสร้างสรรค์แผนที่ท่องเที่ยวแบบอินโฟกราฟิก  โดยสมัครผ่านทาง www.paradise-th.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  รายละเอียดคลิก 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา