โลโก้เว็บไซต์ 2019-04-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2019-04-05

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 : TCAS 2 ปีการศึกษา 2562
ศุกร์ 5 เมษายน 2562 / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 : TCAS 2 ปีการศึกษา 2562 กดคลิก ประกาศโดยงานรับนักศึกษาใหม่(ส่วนกลาง) โทร.053921444 ต่อ 1232 , 1234   >> อ่านต่อ


บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ
ศุกร์ 5 เมษายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ในภาคเรียนที่ ๑-๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้  ติดต่อสอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.graduate... >> อ่านต่อ


สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแผนที่ท่องเที่ยวไทยจากใจคนสร้างสรรค์
ศุกร์ 5 เมษายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้การสนับสนุนโครงการประกวดแผนที่ท่องเที่ยวไทยจากใจคนสร้างสรรค์ (Paradise@Thailand) จึงอยากจะประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมแสดงพลังสร้างสื่อคุณภาพ โดยการสร้างสรรค์แผนที่ท่องเที่ยวแบบอินโฟกราฟิก  โดยสมัครผ่านทาง www.paradise-th.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา