โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลสอบคัดเลือก พนักงานอาคารสถานที่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศผลสอบคัดเลือก พนักงานอาคารสถานที่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 มีนาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 129 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้าง จ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานอาคารสถานที่ วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3  สังกัดกองบริหารทรัพยากร  ในวันที่ 29  มีนาคม 2562 ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศผลสอบคัดเลือก ดังนี้
               1.นายชัยมงคล          แดงดี
              ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ มารายงานตัวปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 เมษายน 2562  ณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์    กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  หากท่านไม่ไปรายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างจ้างเหมาครั้งนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

              รายละเอียดประกาศแนบท้าย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา