โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง จัดค่ายภาษา พี่ใหญ่สอนภาษาให้น้อง รุ่นที่ 7 รร.พิชัยวิทยา อ.เมือง จ.ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง จัดค่ายภาษา พี่ใหญ่สอนภาษาให้น้อง รุ่นที่ 7 รร.พิชัยวิทยา อ.เมือง จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 มีนาคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 446 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (1 มี.ค.62) ที่โรงเรียนพิชัยวิทยา ตำบลพิชัย อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง อาจารย์พิมเนตร เทพปัญญา หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการนักปฏิบัติค่ายภาษา “พี่ใหญ่สอนภาษาให้น้อง  รุ่นที่ 7” โดยได้รับเกียรติจาก นางปนัดดา เข็มนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ มีนักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในครั้งนี้

สำหรับโครงการนักปฏิบัติค่ายภาษา “พี่ใหญ่สอนภาษาให้น้อง  รุ่นที่ 7” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลได้บูรณาการรายวิชาที่ศึกษาในหลักสูตรในรูปแบบค่ายภาษา, เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟังและการพูดเพิ่มขึ้น, เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ, เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมด้านวินัย สามัคคี มีน้ำใจและการทำงานเป็นทีม, เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการทางวิชาการของหน่วยงานในพื้นที่

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
ติดตาม กดไลค์ กดแชร์ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจประชาสัมพันธ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา