โลโก้เว็บไซต์ 2023-04-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2023-04-03

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสา RMUTLL
จันทร์ 3 เมษายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

         วันนี้ (3 เมษายน 2566) เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสา RMUTLL  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน ของทุกปี และวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ด้วยการเก็บเมล็ดปอเทืองก่อนการไถกลบ ณ ทุ่งปอเทือง (โคก หนอง นา) เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ในการปลูกปรับปรุงดินครั้งต่อไป ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา