โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสา RMUTLL  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสา RMUTLL

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 เมษายน 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 193 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันนี้ (3 เมษายน 2566) เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสา RMUTLL  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน ของทุกปี และวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ด้วยการเก็บเมล็ดปอเทืองก่อนการไถกลบ ณ ทุ่งปอเทือง (โคก หนอง นา) เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ในการปลูกปรับปรุงดินครั้งต่อไป
        ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
        ภาพ :บรรพต ถวัลย์วราศักดิ์ /วรินทร จันทร์มูลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา