โลโก้เว็บไซต์ 2023-01-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2023-01-08

พิธีปิด “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566” ณ มทร.ล้านนา ลำปาง อย่างเป็นทางการ พร้อมมอบโล่แสดงความขอบคุณหน่วยงานร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
อาทิตย์ 8 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

พิธีปิด มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ณ มทร.ล้านนา ลำปาง อย่างเป็นทางการ พร้อมมอบโล่แสดงความขอบคุณหน่วยงานร่วมนำเสนอผลงานวิจัย วันที่ 8 มกราคม 2566 ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เกียรติมอบโล่แสดงความขอบคุณหน่วยงานร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และเป็นประธานในพิธีปิด “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566” โดยการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2566... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา