โลโก้เว็บไซต์ 2022-10-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2022-10-11

แผนกวิชาภาษาตะวันตก จัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา
อังคาร 11 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

         6 ตุลาคม 2565 แผนกวิชาภาษาตะวันตก สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและสอบพูดบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ (English for Touirst Guides) เพื่อฝึกปฏิบัติและสร้างประสบการณ์การทำงานตามสายวิชาชีพของนักศึกษา ... >> อ่านต่อ


โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง มอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา "หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง" รุ่นที่ 1 และพร้อมเปิดรับสมัคร รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
อังคาร 11 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง มอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา "หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง" รุ่นที่ 1 และพร้อมเปิดรับสมัคร รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ร่วมแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง สาขาพืชศาสตร์ ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าคัดสรร งาน U2T for BCG Fair ภาคเหนือ
อังคาร 11 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

  รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน และผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยสถาบันถ่ายเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการ U2T มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดงาน U2T for BCG Fair ภาคเหนือ ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา