โลโก้เว็บไซต์ 2022-07-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2022-07-22

เชิญชวนบุคลากรร่วมส่งผลงาน บทความ/คลิปวิดีโอ ร่วมกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติ มทร.ล้านนา ประจำปี 2565
ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา ทุกท่านเข้าร่วมส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดี โครงการ ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL Good Practice Award 2021) ตั้งแต่วันนี้ – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565   รางวัลผู้ชนะการประกวดการนําเสนอผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” แต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร ผู้เข้าร่วมส่งผลงานตามเงื่อนไข จะได้รับประกาศนียบัตร >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการภาษาจีนสำหรับการท่องเที่ยว (ออนไลน์) เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          19 กรกฎาคม 2565 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาษาตะวันออก (จีน) และ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการภาษาจีนสำหรับการท่องเที่ยว เพื่อบัณฑิตนักปฏิบัติ ในหัวข้ออาหารภาษาจีน ณ ห้องเธียรเตอร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมี ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง           อาจาร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปางประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2565 / ข่าวรับสมัครงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา  มหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกดังกล่าว รายละเอียดคลิก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา