โลโก้เว็บไซต์ 2022-07-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2022-07-21

สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยมูลนิธิชูติวัตแม่วังร่วมใจ มอบเงินช่วยเหลือให้นักศึกษาสาขาการบัญชี (แม่วัง รุ่น 48 ) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง
พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยมูลนิธิชูติวัตแม่วังร่วมใจ มอบเงินช่วยเหลือให้นักศึกษาสาขาการบัญชี (แม่วัง รุ่น 48 ) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง วันนี้ (21 ก.ค.65) ที่อาคารสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) สมาคมศิษยเก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง และมูลนิธิชูติวัตแม่วังร่วมใจ จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือนางสาวจินต์จุฑา อินจันทร์  (แม่วังรุ่น 48) นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจแ... >> อ่านต่อ


ประกาศรางวัล และพิธีปิดการประชุมวิชาการ CRCI 2022
พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศรางวัล และพิธีปิดการประชุมวิชาการ CRCI 2022 วันที่ 21 กรฏาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป   วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 09.00 - 12.00 น. ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ติวเข้มหัวหน้างานสายสนับสนุน เสริมทักษะเพื่อนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 กรกฏาคม 2565 งานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน ภายใต้หลักสูตร "เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ" เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การเป็นหัวหน้างาน และแนวทางการดำเนินงานให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา เ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา