โลโก้เว็บไซต์ สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยมูลนิธิชูติวัตแม่วังร่วมใจ มอบเงินช่วยเหลือให้นักศึกษาสาขาการบัญชี (แม่วัง รุ่น 48 ) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยมูลนิธิชูติวัตแม่วังร่วมใจ มอบเงินช่วยเหลือให้นักศึกษาสาขาการบัญชี (แม่วัง รุ่น 48 ) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2565 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 529 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยมูลนิธิชูติวัตแม่วังร่วมใจ มอบเงินช่วยเหลือให้นักศึกษาสาขาการบัญชี (แม่วัง รุ่น 48 ) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง

วันนี้ (21 ก.ค.65) ที่อาคารสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) สมาคมศิษยเก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง และมูลนิธิชูติวัตแม่วังร่วมใจ จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือนางสาวจินต์จุฑา อินจันทร์  (แม่วังรุ่น 48) นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีนายสุขสันต์ เรือนหล้า นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยตัวแทนรุ่น (รุ่น 1, รุ่น 6, รุ่น 10) ตัวแทนมูลนิธิชูติวัตแม่วังร่วมใจ, และคณะบริหารมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งประกอบด้วย ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, นางสาวปภาวรินท์ บุญมาก ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นตัวแทนในการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้

ทั้งนี้เงินที่ส่งมอบเพื่อช่วยเหลือนางสาวจินต์จุฑา อินจันทร์  (แม่วังรุ่น 48) นักศึกษาสาขาการบัญชี บัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้จากการบริจาคของศิษย์เก่าแม่วัง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ทั่วประเทศตั้งแต่รุ่น 1 ถึงปัจจุบัน ผ่านทางสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง ตัวแทนรุ่นแต่ละจังหวัด, ผู้มีจิตกุศลทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 99,681 บาท และมูลนิธิชูติวัตแม่วังร่วมใจ มอบทุนการศึกษา อีกจำนวน 7,000 บาท

ข่าว : จตุพร โปธาคำ
ภาพ : จารุวรรณ สุยยะ
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา