โลโก้เว็บไซต์ 2022-04-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2022-04-04

KBS No.33 การใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักยาสูบเป็นธาตุอาหารหลักและสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช
จันทร์ 4 เมษายน 2565 / คลังความรู้

  การใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักยาสูบเป็นธาตุอาหารหลักและสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช โดย บัญจรัตน์ โจลานันท์, สุรพล ใจวงศ์ษา และ มนฤดี ม่วงรุ่ง เชียงใหม่: สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีพิมพ์  2565 จำนวน 40 หน้า ISBN (e-book) 978-974-625-946-0   เกี่ยวกับหนังสือ หนังสือองค์ความรู้เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดการความรู้และการประยุก... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ เข้ารับการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรเทคโนโลยี Robot งานเชื่อม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
จันทร์ 4 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ เข้ารับการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรเทคโนโลยี Robot งานเชื่อม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 28 คน เข้ารับการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรเทคโนโลยี Robot งานเชื่อม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ในช่วงปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ 19,20,26,27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.-16.00 น.(วันเสาร์-วันอาทิตย์) และระหว่างวันที่ 2,3,6,9 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.-16.00 น.(วันเสาร์-วันอาทิตย์)  สำหรับการเข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นส่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา