โลโก้เว็บไซต์ 2022-02-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2022-02-25


มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
ศุกร์ 25 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา โดยกำหนดจัดในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 08.00-11.00 . ในรูปแบบออนไลน์           ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จะดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศในรูปแบบออนไลน์ ตามมาตราการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมราชมงคลล้านนา เทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 16
ศุกร์ 25 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรม “ราชมงคลล้านนา เทิดพระเกียรติ” ครั้งที่ 16  เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราช... >> อ่านต่อ


วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)
ศุกร์ 25 กุมภาพันธ์ 2565 / RMUTL วารสารออนไลน์

  วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564) นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้ การออกแบบและพัฒนาชุดแผ่นกรองน้ำมันงาดำสำหรับเครื่องกรองสุญญากาศ กรณีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่   การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนำสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ตลาดออนไลน์ กรณีศึกษา: วิสาหกิจชุมชนหน่อไม้ฝรั่งและพืชผักตามฤดูกาล ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่   การพัฒน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา