โลโก้เว็บไซต์ 2022-02-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2022-02-24

มทร.ล้านนา ลำปาง สนองตอบนโยบายมหาวิทยาลัย เดินหน้านโยบายแบบมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนโครงการสู่การพัฒนาพื้นที่การศึกษาลำปาง
พฤหัสบดี 24 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวกิจกรรม

          24 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะผู้บริหาร ในโอกาสประชุม ติดตามแผนพัฒนาและโครงการตามนโยบายแบบมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การพัฒนา มทร.ล้านนาลำปาง ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยผู้บริหารลำปางได้นำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานและนำเสนอโมเดลโครงกา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา