โลโก้เว็บไซต์ 2021-12-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2021-12-30

รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา เดินทางเข้าหารือข้อราชการการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยและมอบผลิตภัณฑ์ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา แด่ผู้บริหารกระทรวงต่างๆ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เดินทางเข้าหารือแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ภายใต้นโยบายการจัดการศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพ  และมอบผลิตภัณฑ์จากผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาเพื่อเป็นของขวัญและขอรับพรเนื่องเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2565 จากคณะผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงและหน่วยงานสำคัญต่างๆ  ดังนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  2565
พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          เช้าวันนี้ (30 ธันวาคม 2564) ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  2565 โดยมีพระครูสิริธรรมบัณฑิต, ผศ. เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองมูล และผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เป็นประธานสงฆ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปางเป็นประธานในพิธี           การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา