โลโก้เว็บไซต์ 2020-12-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2020-12-09

เปิดรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 1,400 อัตรา
พุธ 9 ธันวาคม 2563 / ข่าวรับสมัครงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (1,400 อัตรา)      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนิน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เปิดรับสมัครบุคคลโครงการฯ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 1,400 อัตรา      คุ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการงานวิจัยเด่นแนะแนวการศึกษาต่อและรับนักศึกษาใหม่ ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ระหว่างวันที่ 4-13 ธันวาคม 2563
พุธ 9 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการงานวิจัยเด่นแนะแนวการศึกษาต่อและรับนักศึกษาใหม่ ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ระหว่างวันที่ 4-13 ธันวาคม 2563 ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 4-13 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง หรือบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กระทรวงก... >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา