โลโก้เว็บไซต์ 2020-07-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2020-07-30

แจ้งกำหนดการส่งเอกสารรายงานตัวของนักศึกษารหัส 63
พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการส่งเอกสารรายงานตัวของนักศึกษารหัส 63 โดยให้นักศึกษารวบรวมเอกสารนำส่งดังนี้ 1. ใบรายงานตัว R1, R2 และ R3 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา ได้แก่ ใบทรานสคริป หรือ ใบรบ. หรือ ใบปพ.1 เป็นต้น (ที่สำเนามาจาก ฉบับจบ/ฉบับสมบูรณ์ ให้สำเนาเป็นขนาดกระดาษ A4 เท่านั้น) จำนวน 2 ฉบับ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองที่กรอกแจ้งมหาวิทยาลัยฯตอนกรอกประวัตินักศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 5. สำ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

          28 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี  ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลในภาคเช้า และ รศ.ดร วันไชย คำเสน  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในภาคค่ำ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ... >> อ่านต่อ


บริษัท เค.พี. อะโกร เทรดดิง จำกัด รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     บริษัท เค.พี. อะโกร เทรดดิง จำกัด รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยนักทดสอบพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่จัดการฟาร์ม (พืช) วุฒิ ปวส.พืชศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตอมได้ที่  0 5314 1102-3 หรือ 09 2272 7867 รายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


กรมธนารักษ์ ขอเชิญจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย
พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     กรมธนารักษ์  ขอเชิญจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อน้อมระลึกและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพัน์ความสำเร็จ พัฒนาการทางการแพทย์และผลการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขที่ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิด 20 บาท ประเภทธรรมดา  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป >> อ่านต่อ


เชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวิดิโอ ภายใต้แนวคิด “ชุมชน พัฒนา ยั่งยืน”
พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ภายใต้การกำกับของ กกพ. ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวิดิโอ ภายใต้แนวคิด “ชุมชน พัฒนา ยั่งยืน” ผ่านโครงการ “คลิกไอเดีย พลิกชุมชน” ดาวน์โหลดและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กันยายน 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook page : clickidea หรือคลิก >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดิโอและอินโฟกราฟฟิก
พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

        ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดการประกวดผลิตคลิปวิดิโอและอินโฟกราฟฟิก DigiFam Awards ภายใต้โครงการ “Healthy  Digital Family  เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ปีที่ 2 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์มานำเสนอเป็นผลงาน  ตามแนวคิดหลัก “Reset Mindset เข... >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีคุรุบูชา หรือ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (30 ก.ค63) ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานกล่าวเปิด "พิธีคุรุบูชา" หรือ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง โดยมีตัวแทนนักศึกษาแต่ละหลักสูตร นำพานเข้าร่วมในพิธีไหว้ครู ประกอบด้วย 3 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์  ทั้งนี้พิธีไหว้ครูเป็น... >> อ่านต่อ


อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารฯ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน พร้อมพาวิสาหกิจชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ด้วยความร่วมมือระหว่าง กศน.อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์  ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน โดยได้พาวิสาหกิจชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด 60 คน เข้าศึกษาดูงาน ไอติมบ้านดง ลำปาง กลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าล้อ ลำปาง ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านเพาะรัก ลำปาง และข้าวแต๋นทวีพรรณ อำเภอเกาะคา ลำปาง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 บรรยากาศการศึกษาดูง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา