โลโก้เว็บไซต์ 2019-06-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2019-06-27

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ล้านนา จัดอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ
พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

          สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ภายใต้โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันการศึกษาเป็นฐาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการรู้อุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา