โลโก้เว็บไซต์ 2019-02-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2019-02-28

คณะวิทย์ มทร.ล้านนา คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (BRIC Program 2019)
พฤหัสบดี 28 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

          28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบการเรียนการสอนร่วม Brawijaya-RMUTL International Class Program : BRIC Program 2019  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกกว่า 40 คน ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา