โลโก้เว็บไซต์ 2019-01-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2019-01-18

มทร.ล้านนา ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ศุกร์ 18 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 มกราคม 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่า กล่าวคำประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คร... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันครบรอบ 14 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยฯ
ศุกร์ 18 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

                วันที่ 18 มกราคม 2562  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันครบรอบ 14 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ศาลาราชมงคล  โดยมีรองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติมอบรางวัล ... >> อ่านต่อ


คณะนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมที่ปรึกษาลงพื้นที่ อ่างเก็บน้ำผาลาด ภายใต้ โครงการสร้างชุดความรู้การบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม
ศุกร์ 18 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

     คณะนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมที่ปรึกษาลงพื้นที่ อ่างเก็บน้ำผาลาด ภายใต้ โครงการสร้างชุดความรู้การบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม      อาจารย์เรืองพันธุ์  ทรัพย์มีหัวหน้าชุดโครงการวิจัยฯ เปิดเผยว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.ฝ่ายท้องถิ่น) ประจำปี 2561 ให้ดำเนินโครงการวิจัยพื... >> อ่านต่อ


ศูนย์ภาษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการหลักสูตรอบรมการทักษะฟังและการอ่านเพื่อการสอบโทอิกแบบบูรณาการกับทักษะการพูด (Listening and Reading skills for Toeic test and integrated Speaking Skill Training Course
ศุกร์ 18 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             อาจารย์ปรียารัตน์ ศรีชัยวงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เปิดเผยว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีความรู้ความสามารถของนักศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะ การฟังการอ่านอย่างถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการทดสอบตามมาตรฐานของข้อสอบ TOEIC โดยหลักสูตรนำเสนอ เรื่องการใช้วลีภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับทักษะ สามารถฝึกทักษะ การฟัง การพูดได้โดยการจำลองการสนทนาในห้องเรียนจริงพร้อมทั้งฝึกเทคนิค วิธีการ แนวข้อสอบอย่างถูกต้อง และสามารถนำทักษะทางภาษาไปประยุคต์ใช้ในชีวิตประจำว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา