โลโก้เว็บไซต์ 2018-11-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-11-15

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง 6 พื้นที่ เข้าทดสอบข้อสอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านเว็บหรือสมาร์ทโฟน
พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง 6 พื้นที่ เข้าทดสอบข้อสอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านเว็บหรือสมาร์ทโฟน เพื่อเป็นแนวทางและเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสอบจริง  โดยสามารถศึกษาข้อมูลใช้งานแบบทดสอบได้ที่ https://docs.google.com/document/d/1nRE2ogQvkmmzFN4NLlFrvhdUjJc8ES7eXPbrQxDQtfA/edit >> อ่านต่อ


ร่างขอบเขตงาน ชุดครุภัณฑ์ สำหรับประกอบโครงการการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการทางชีวเคมีทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมสู่การยกระดับเกษตรกรในภาคเหนือ จำนวน 1 รายการ
พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                 มทร.ล้านนา ลำปาง ประกาศร่างขอบเขตงาน ชุดครุภัณฑ์ สำหรับประกอบโครงการการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการทางชีวเคมีทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมสู่การยกระดับเกษตรกรในภาคเหนือ จำนวน 1 รายการ  งบประมาณกลาง 3,152,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์โครงการร้านอาหารหนูณิชย์
พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์และรับสมัครร้านอาหารหนูณิชย์ ตามโครงการร้านอาหารหนูณิชย์  ระหว่างวันที่ 13-30 พฤศจิกายน 2561  สอบภามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 062-9505679 >> อ่านต่อ


ชอประชาสัมพันธ์แจ้งการขยายเวลารับสมัคร
พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่  จัดประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562- เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่  โดยจะขยายเวลาการรับผลงาน ได้ถึงภายในวันที่ 24 ธันวาคม  2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-873550 ต่อ 404 >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมกิจกรรม Rally Sport
พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมกิจกรรม Rally Sport “ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง” (ลำปางปลายทางฝัน)  ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม  2561 ชิงถ้วยชนะเลิศจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง อัตราค่าสมัครสำหรับ 2 ท่าน 1,900 บาท ท่านที่ 3,4,5 ท่านละ 700 บาท  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 054-209222 หรือ 087-4748888 >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล สโมสรไลออนส์สำปาง
พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              สโมสรไลออนส์ ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อนำรายได้สมทบกิจกรรมการกุศลของสโมสรไลออนส์ลำปาง ทีมละ 15,000 บาท  ในวันที่ 2 ธันวาคม  2561  ณ สนามกอล์ฟการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะลำปาง  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 084-4950408  >> อ่านต่อ


ประกาศกำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศกำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio www.entrance.rmutl.ac.th 1.สำหรับผู้กำลังศึกษาเท่านั้น ในระดับ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส. 2.กำหนด GPAX และ 3.ต้องมี Portfolio แสดงความสามารถพิเศษ 4.ไม่สอบข้อเขียน 5.เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 1 ธ.ค. 61 - 10 ม.ค. 62  รอบ 2 : TCAS 2 โควตา  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา