โลโก้เว็บไซต์ 2018-07-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-07-26

ขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์
พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

              ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะขยายรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา                ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๔  และ ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.๒๕๔๘ ประกอบกับข้อ ๑1 (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหาร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ PLC โดยกระบวนการสะเต็มศึกษา แก่ครูสถานศึกษาเครือข่าย
พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          21 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ PLC โดยกระบวนการสะเต็มศึกษา แก่ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ณ อาคารปฏิบัติการสาขางานเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ โดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการกชพร สดเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดมิ่งเมืองมูล ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.39 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางกว่า 500 คน ร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา เวียนเทียน และพิธีถวายเทียนพรรษา เวียนต้นเทียนรอบอุโบสถ 3 รอบ ถวายเทียนพรรษา พร้อมด้วยเครื่องไทยธรรม เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดมิ่งเมืองมูล ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง &n... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. ศูนย์วัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย อาจารย์วีระ  อินทร์นารี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางกว่า 500 คน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง          สำหรับพ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร    โดยรองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีเป็นประธานในพิธี ในช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  พระสงฆ์จำนวน 19 รูป จากนั้นเป็นพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม   และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ... >> อ่านต่อ


อาจารย์ คณะวิทย์ฯเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมจีบ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

                 โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมจีบ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปี 4 มทร.ล้านนา ลำปาง จำนวน 21 คน ใน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา