โลโก้เว็บไซต์ 2018-05-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-05-30

ขยายรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 2 อัตรา
พุธ 30 พฤษภาคม 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เรื่อง  ขยายรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ - - - - - - - - - - - - - -                                           ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7
พุธ 30 พฤษภาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ 30 พ.ค. 61 เวลา 08.00 น. มทร.ล้านนา ลำปาง นำโดยผศ.วรัญญา ธาราเวชรักษ์ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ให้เกียรตินำคณาจารย์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สวนพฤกษชาติ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โอกาสนี้ได้รับเดียรติเป็นจากนายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) เป็นประธานในพิธี นำหน่วยงา... >> อ่านต่อ


อาจารย์วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 4
พุธ 30 พฤษภาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์สรายุทธ มาลัยพันธุ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 “นวัตกรรมการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน” โดยนำเสนอผลงาน การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งแมคคาเดเมียแบบถังหมุน ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น หมู่ 2 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก   ที่มาของข่าว : ผศ.พงศกร สุริน... >> อ่านต่อ


ขอเชิญส่งบทความวิชาการ ประจำปี 2561
พุธ 30 พฤษภาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                สำนักงาน กสทช. ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ทั้งในมิติของวิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการหรือนิเทศศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561  ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 กันยานน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-6708888 ต่อ 3695 หรือ 3655 หรือ www.nbtc.go.th... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์ประกาศทุนวิจัย
พุธ 30 พฤษภาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

        สำนักงานทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2562 ใน 3 ประเภททุน ได้แก่ ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว.สนับสนุนร่วมกับ สกอ.) ทุนส่งเสริมนักวิจัยนุ่นใหม่ (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย สกว.) (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://academic... >> อ่านต่อ


ร่างขอบเขตของงาน ชุดครุภัณฑ์ประกอบโครงการการพัฒนาศักยภาพระบบปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมเครื่องดื่ม จำนวน 1 ชุด
พุธ 30 พฤษภาคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                 ร่างขอบเขตของงาน ชุดครุภัณฑ์ประกอบโครงการการพัฒนาศักยภาพระบบปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขอประเทศ ในบุคโมเดล Thailand 4.0  จำนวน  1  ชุด รายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


ร่างขอบเขตของงาน ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพขั้นสูง จำนวน 1 ชุด
พุธ 30 พฤษภาคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างขอบเขตของงาน ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพขั้นสูง   สำหรับประกอบโครงการการพัฒนาศักยภาพระบบปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขอประเทศ ในบุคโมเดล Thailand 4.0  จำนวน  1  ชุด รายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา