โลโก้เว็บไซต์ 2018-05-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-05-02

คณะนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม ทดสอบการใช้เครื่องจักรทางการเกษตรยกระดับการผลิตเมล็ดถั่วลิสง
พุธ 2 พฤษภาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

         30 เมษายน 2561 คณะนักวิจัยภายใต้โครงการ การพัฒนาแนวทางการลดปริมาณอะฟลาทอกซินในห่วงโซ่การผลิตถั่วลิสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่ อบต.เสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ทดสอบประสิทธิภาพการใช้เครื่องขุดถั่วลิสงแบบติดพ่วงกับรถไถขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวถั่วลิสงและลดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวร่วมกับเกษตรกร ... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) มหาวิทยาลัยบูรพา
พุธ 2 พฤษภาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                  มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการประกวดออกแบบสัญลักษณ์  (Mascot) มหาวิทยาลัยบูรพา “BUU Burapha  University Mascot Contest”  ชิงเงินรางวัลรวม 16,000 บาท ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.buu.ac.th  ส่งผลงงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มิถุนายน  2561    >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวน เข้ารับการอบรม “ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R และ R Commander”
พุธ 2 พฤษภาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวน เข้ารับการอบรม “ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R  และ R Commander”  ในการวิเคราะหืข้อมูลทางสถิติและสามารถแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้  ในวันที่ 11-13 พฤษภาคม  2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 35411 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35) ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมออนไลน์ได้ที่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา