โลโก้เว็บไซต์ 2018-05-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-05-01

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒)
อังคาร 1 พฤษภาคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

          ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑  เนื่องจาก ข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ >> อ่านต่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านภาษาจีน
อังคาร 1 พฤษภาคม 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

               ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งอาจารย์  วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี  ทางด้านภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา ไปแล้วนั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว  ทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง จัดงานพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
อังคาร 1 พฤษภาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) “ราชมงคลฮ่วมใจ๋ สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง” ภาคเช้าเวลา 08.30 น. พิธีสงฆ์/ สงฆ์น้ำพระพุทธรูป ณ ศาลาพระพุทธ จากนั้นพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อช้างเผือก ศาลเจ้าพ่อหนองหมู และพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ณ อาคารอเนกประสงค์          โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษห์กุล รองอธิ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา