โลโก้เว็บไซต์ 2018-03-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2018-03-02

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
ศุกร์ 2 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          2 มีนาคม 2561 อาจารย์พิทูร นพนาคร นำคณาจารย์และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมงานวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง  โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจัดหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานการประชุมวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เปิดศักยภาพนักศึกษาโชว์ผลงานภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย
ศุกร์ 2 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

           ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดงานการประชุมวิชาการนักศึกษา ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  เปิดศักยภาพนักศึกษาโชว์ผลงานภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเฉลิม พระเกียรติ ๘๐ พรรษา โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน       ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมทอดผ้าป่า สมทบทุนสร้างวิหาร ค้ำชูพระศาสนา
ศุกร์ 2 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          1 มีนาคม 2561 คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่า สมทบทุนสร้างวิหารและซุ้มโขงพระเจ้า 12 พระองค์ ณ วันต้นมื่น อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อค้ำชูพระพุทธศาสนา และเชื่อมสัมพันธ์กับชุมชนบริเวณใกล้เคียง           ข่าว/ภาพ :อาจารย์ณัฐอมร จวงเจิม   >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้าน ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำสับปะรดแท้
ศุกร์ 2 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

                     ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำสับปะรดแท้ 100% วุ้นสับปะรด และสับปะรดกวนสูตรน้ำตาลน้อย ให้แก่แรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานนอกระบบ) นำไปประกอบอาชีพเสริม สาขาการแปร... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมโครงการใต้ร่มพระบารมี เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน
ศุกร์ 2 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนาทุกท่าน เข้าร่วมงาน "ใต้ร่มพระบารมี เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน" ภายใต้โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตั้งแต่เวลา 08.00 -13.00 น. ภายในงานพบกับการแสดงนิทรรศการพระอัจฉริยภาพและโครงการพระราชดำริ ในพระมหากษัตริย์จากหน่วยงานต่างๆ  และการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ความรู้ ความเข้าใจ โดยวิทยากรผู้มีความรู้เกี่ยวกับป... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา